0(0)

ห้องเรียนออนไลน์ ครูน้อยดอทคอม

 • by admin
 • Course level: All Levels
 • Categories krunoi
 • Duration 20h
 • Total Enrolled 3
 • Last Update 6 May 2020

Description

แนะนำการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย เพื่อให้สามารถให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนได้สะดวกและรวดเร็ว โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

What Will I Learn?

 • สามารถสร้างรายวิชาออนไลน์ในครูน้อยดอทคอมได้
 • สามารถสร้างเนื้อหาให้นักเรียนเข้ามาเรียน
 • สามารถสร้างคลังข้อสอบ
 • สามารถสร้างแบบทดสอบ
 • ประเมินผู้เรียนได้ในแต่ละหน่วยการเรียน
 • ออกใบประกาศนียบัตรได้
 • สร้างรายวิชาที่เรียนแบบลงทะเบียน(มูลค่า)

Topics for this course

5 Lessons20h

บทที่ ๑ แนะนำการใช้งานครูน้อยดอทคอม

หน่วยการเรียน 1 กำหนดรายละเอียดรายวิชา9:16
หน่วยการเรียนที่ 2 สร้างวิดีโอแนะนำรายวิชา11:57
หน่วยการเรียนที่ 3 ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา00:9:9

บทที่ ๒ การสร้างเนื้อหา krunoi.com

บทที่ 3 การติดตามผู้เรียน

บทที่ 4 การประเมินผลการเรียน

บทที่ 5 ปัญหาที่พบและเทคนิคเฉพาะ FAQ

About the instructors

0 (0 ratings)

1 Courses

3 students

Free

Material Includes

 • ถ่ายทอดสดในบางหน่วยการเรียน
 • สื่อออนไลน์
 • ภาพเคลื่อนไหว
 • วิดีโอ
 • เอกสาร

Requirements

 • พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

Target Audience

 • บุคคลทั่วไป
 • ครูผู้สอนในโรงเรียนรัฐ/เอกชน
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ชำนาญการในการประกอบอาชีพ
 • ปราชญ์ชาวบ้าน